Άφλουδη


Ψάρι με ωροσκόπο ανάδρομο. Γκρούπι των Monty Python. Αμετανόητα αθυρόστομη. Σαρκάστικ μπίτς.